Convençuda de que la promoció de la cultura de la solidaritat i l’esperit de compartir es important per a la lluita contra la pobresa, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 20 de desembre com Dia Internacional de la Solidaritat Humana. “La solidaritat ha definit el treball de les Nacions Unides des del naixement de l’Organització que, des de la seva creació, van atreure als pobles del món per promoure la pau, els drets humans i el desenvolupament econòmic i social. L’organització va ser fundada a la premissa bàsica de la unitat i l’harmonia entre els seus membres, expressada en el concepte de seguretat col·lectiva que es basa en la solidatitat dels seus membres a l’unir-se per «per a mantenir la pau i la seguretat internacionals».”

Celebració

El 22 de desembre de 2005 l’Assemblea General de les Nacions Unides a la Resolució 60/209 “recorda que a la Declaració del Mil·lenni, els Caps d’Estat i de Govern, entre altres coses, van considerar que la solidaritat era un dels valors fonamentals i universals en què s’haurien de basar les relacions entre els pobles al segle XXI i, en aquest respecte, decideix proclamar el 20 de desembre de cada any Dia Internacional de la Solidaritat Humana”. Amb l’objectiu d’erradicar la pobresa i promoure el desenvolupament humà i social en els països menys industrialitzats, l’Assamblea General va decidir crear el Fons Mundial de Seguretat.

11/12/2018 Vivimos en un mundo en el que las diferencias sociales están cada vez más marcadas y no permiten el avance ni el progreso. Solo a través de la cooperación que manifiesten las distintas naciones, así como mediante la solidaridad que demuestren los miembros de la sociedad hacia los más necesitados, se podrán equilibrar estas desigualdades. Es por ello que cada 20 de diciembre es de suma importancia recordar uno de los valores más relevantes de la vida: la solidaridad humana SOCIEDAD IBEROAMÉRICA NOTIMÉRICA

El Dia Internacional de la Solidaritat Humana és

  • Un dia per celebrar la nostra unitat en la diversitat.
  • Un dia per recordar als governs que han de respectar els seus compromisos amb els acords internacionals.
  • Un dia per sensibilitzar al públic sobre la importància de la solidaritat.
  • Un dia per fomentar el debat sobre les maneres de promoure la solidaritat per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre altres, l’objectiu de posar fi a la pobresa.
  • Un dia per actuar i cercar noves iniciatives per a l’erradicació de la pobresa.
  • La celebració d’aquest dia va arribar després que els líders mundials adoptessin els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que constitueixen un programa nou i inclusiu —després dels Objetius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)— per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la dignitat para tothom.
  • El nou programa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible posa al centre a la persona i al planeta, es recolza en els drets humans i està recolzat per una aliança mundial decidida a ajudar a la gent a superar la pobresa, la fam i les malalties. Es forjarà per tant sobre la base d’una cooperació i solidaritat mundials.
La celebració d’aquest dia va arribar després que els líders mundials adoptessin els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que constitueixen un programa nou i inclusiu —després dels Objetius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)— per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la dignitat para tothom.
El nou programa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible posa al centre a la persona i al planeta, es recolza en els drets humans i està recolzat per una aliança mundial decidida a ajudar a la gent a superar la pobresa, la fam i les malalties. Es forjarà per tant sobre la base d’una cooperació i solidaritat mundials.