Cançó de Sopa de cabra 🐐 que ens fa inspirar a somiar!

El món dels somnis és un món màgic on tot és possible. Malauradament, no disposem de suficient informació per entendre què és el que passa exactament quan entrem en fase REM (fase en què es produeixen els somnis, de les sigles en anglès rapid eye movement) ni com es relacionen els somnis i el subconscient en aquestes manifestacions oníriques.

Al llarg del treball, he pogut observar que el subconscient té una relació directa amb els somnis, ja que és qui els forma i els dota de significat. Els somnis en si són una eina més d’autoconeixement, ja que amb una correcta interpretació podem arribar als desitjos del subconscient, el qual forma (junt amb la ment conscient) la nostra personalitat, i, per tant, ens completa com a persones. Per aquesta raó, és usat per psicòlegs especialitzats en el tema en teràpies d’ajuda psicològica i/o de creixement personal.

Tot i això, per realitzar una correcta interpretació d’un somni s’ha de tenir en compte l’entorn del subjecte, present i passat, el qual influeix directament en el resultat dels somnis. És per això que tot fet o escenari somiat, que pot ser analitzat, es projecta en el somni per dues raons: per una banda, la informació presentada en el somni ha d’haver estat present en la ment conscient o subconscient del subjecte en els darrers dies (principalment el dia en què s’ha somiat el fet) i, per altra banda, té un significat ocult referent a algun possible trauma o incomoditat de la vida del subjecte.

Per aquest fet, els diccionaris de somnis són generalment qüestionats, ja que no tenen en compte la vida personal del subjecte que, en definitiva, defineix el somni.La interpretació dels somnis és, per tant, una via per accedir als desitjos del subconscient, sempre i quan no els adjudiquem un significat absolutLa interpretació dels somnis és, per tant, una via per accedir als desitjos del subconscient, sempre i quan no els adjudiquem plenament un significat, ja que pot ser que no estiguem preparats per entendre la informació que se’ns presenta en el somni en el moment en què es duu a terme la interpretació, i això pot derivar en una interpretació errònia.

Ho cantaven Els Sangtraït però desitjem que no i hagi cap boira per cap somni! I que el somni i el fet de somiar sigui repressor!

Per tant, és recomanable que no adjudiquem mai un significat a un somni, sinó que formulem hipòtesis que puguin ser modificades en el futur quan estiguem preparats per entendre el que el subconscient ens envia a través dels somnis.