Dia Mundial de Lluita contra la Depressió Dia Mundial de la depressió!

Se celebra: 13 de gener de 2022

Per què se celebra un dia contra la depressió? – Causes de la depressió – Tipus de depressió i símptomes més freqüents – Com superar la depressió?

El 13 de gener se celebra el Dia Mundial de Lluita contra la Depressió, un trastorn emocional que afecta més de 300 milions de persones al món, sent considerada com la primera causa mundial de discapacitat.

La depressió incideix notablement en les taxes de mortalitat i de morbiditat. Impacta persones de totes les edats i de manera molt significativa a adolescents i persones de la tercera edat.

Per què se celebra un dia contra la depressió? Amb la proclamació d’aquest dia es pretén sensibilitzar, orientar i prevenir la població a nivell mundial sobre aquesta malaltia, les xifres de la qual augmenten de manera desproporcionada al món.