TEMA MUSICAL:

Documental Discovery, “LA ESCALA DE LA MALDAD “

Els 22 nivells de maldat segons l’escala de Michael Stone
Una eina que permet ubicar els criminals en un dels 22 nivells de maldat.

Michel Stone. Psiquiatra.

Michael Stone és un doctor especialitzat en psiquiatria forense de la Universitat de Columbia que ha dedicat la major part de la seva vida a estudiar i analitzar detalladament comportaments de tota mena d’assassins. Gràcies a tota aquesta investigació, va poder fer l’escala de la maldat.

Most Evil: elaborant una escala de maldat
Stone va dirigir el programa Most Evil (a Espanya, Perfil d’un psicòpata) al canal Discovery Max, on exposa aquesta classificació que ell anomena “escala de maldat”. En els diferents capítols del programa es mostra la vida i els crims de diversos assassins, sobre els quals es realitza una investigació i s’explica cada cas en detall, tenint en compte tots els factors que hagin pogut influir, predisposar i explicar el perquè de la seva conducta , per poder classificar-ho posteriorment en aquesta escala.

Analitzant la ment i el cervell de l’assassí
En addició, Stone ens permet endinsar-nos profundament a la ment de l’assassí, examinant com funciona el cervell de les persones que cometen delictes de sang, així com els seus sentiments cap a la víctima en funció del grau de maldat en què es trobin a partir del seu escala de maldat.

De vegades es complementa la informació amb proves d’escàner cerebral, fent visualitzar a la persona diferents fotografies i paraules desagradables emocionalment, o bé en cas contrari, és a dir, imatges que evoquen sentiments positius com l’amor.

Els 22 nivells de maldat
L’escala en qüestió és una jerarquia que puja progressivament des del nivell 1 fins al 22, sent mínima o nul·la maldat (nivell 1) a màxima (nivell 22).

Nivell 1: van matar exclusivament en legítima defensa, no mostren cap mena de tendència psicopàtica.

Nivell 2: crims passionals comesos per amants gelosos. Poden resultar immadurs i/o egocèntrics però no són psicòpates.

Nivell 3: companys, socis o amants entusiastes de perillosos homicides. Tenen personalitat impulsiva i aberrant amb trets antisocials.

Nivell 4: maten en autodefensa, però van provocar en gran mesura que passés l’agressió cap a ells.

Nivell 5: individus traumatitzats psicològicament que estan desesperats i assassinen familiars que en van abusar sexualment. Poden incloure’s drogodependents que el motiu del seu assassinat és per aconseguir diners o droga, però no tenen característiques psicopàtiques significatives. Tenen cert remordiment pels actes comesos.

Nivell 6: actuen impulsivament, “en calent”. No tenen característiques psicopàtiques marcades.

Nivell 7: individus altament narcisistes, no distingibles de persones amb algun tipus de trastorn psicòtic, maten gent del seu entorn principalment per gelosia o passió.

Nivell 8: persones no psicòpates però amb alts nivells de fúria reprimida, arriben a matar quan algun esdeveniment la desencadena o encén.

Nivell 9: amants gelosos desplegats amb característiques psicopàtiques.

Nivell 10: assassins que van matar gent que s’interposava en el seu camí o testimonis que el poguessin delatar. Tenen personalitat egocèntrica però no psicopàtica clarament distingible.

Nivell 11: igual que el nivell deu però aquesta vegada amb personalitat psicopàtica notable.

Nivell 12: psicòpates ansiosos de poder que van assassinar quan es van sentir acorralats.

Nivell 13: psicòpates plens de fúria, els quals van perdre el control d’aquesta.

Nivell 14: conspiradors psicòpates despietadament egocèntrics, volen obtenir un benefici d’algú.

Nivell 15: psicòpates multihomicides que en un dia d’esclat de fúria (spree killing) maten tantes persones es creuen per davant seu a sang freda.

Nivell 16: psicòpates que cometen diversos o múltiples actes criminals, no es conformen amb assassinar una vegada i poden incloure actes viciosos.

Nivell 17: assassins serials sexualment perversos i torturadors-assassins, encara que la seva finalitat principal és la violació ja que l’homicidi posterior és amb el propòsit que la víctima no ho denunciï.

Nivell 18: homicides que solen torturar prèviament les víctimes, encara que la seva principal motivació és l’assassinat.

Nivell 19: psicòpates inclinats cap al terrorisme, la subjugació, violació i intimidació.

Nivell 20: torturadors i assassins psicòtics en què la tortura és la principal motivació.

Nivell 21: psicòpates interessats en extrem en la tortura, però dels que no se sap del cert si han comès homicidis.

Nivell 22: torturadors extrems i assassins psicopàtics, els quals la tortura és la principal motivació. Els seus crims involucren tortura sexual perllongada, seguida per l’assassinat de les víctimes.

Perfil d’un psicòpata
Finalment, aquí us facilitem el link amb diversos capítols del programa “Perfil d’un psicòpata”, perquè pugueu observar com es classifiquen diferents homicides distingits a l’escala de maldat. També podeu veure el programa actualment a televisió al canal Discovery Max.

Autora: Alba Ramos Cruz

Psicóloga- Psicología y Mente

Graduada en Psicología en la Universidad de Barcelona. Especializándose en mención clínica. Especial interés en psicología clínica y forense y estudio de la conducta criminal.