Charles Darwin

Fa més de 150 anys, el biòleg victorià Charles Darwin va fer una observació poderosa: que una barreja d’espècies plantades juntes sovint creixen amb més força que les espècies plantades individualment. Ha calgut un segle i mig, irònicament el temps que es triga a cultivar un roure per collir, i una crisi climàtica, perquè els responsables de la formulació de polítiques i els propietaris de terres prenguin seriosament la idea de Darwin i l’apliquin als arbres. No hi ha tecnologia humana que pugui competir amb els boscos per a la captació i emmagatzematge del diòxid de carboni atmosfèric. La idea de Darwin de cultivar moltes plantes diferents juntes per augmentar el rendiment general està sent explorada ara per destacats acadèmics, que investiguen els boscos i el canvi climàtic.

Científics i legisladors d’Austràlia, Canadà, Alemanya, Itàlia, Nigèria, Pakistan, Suècia, Suïssa, Regne Unit i Estats Units es van reunir recentment per discutir si la idea de Darwin proporciona una manera de plantar nous boscos que absorbeixin i emmagatzemin carboni de manera segura .

Per què plantar més boscos Plantar més boscos és una eina potent per mitigar la crisi climàtica, però els boscos són com a màquines complexes amb milions de parts. La plantació d’arbres pot causar danys ecològics quan es fa de forma deficient, especialment si no hi ha un compromís amb la diversitat de la plantació. Seguint el pensament de Darwin, hi ha una creixent consciència que els millors i més saludables boscos són els que tenen la major varietat d’arbres i arbres de diferents edats. Els boscos que segueixen aquest model prometen créixer de dues a quatre vegades més forts, maximitzant la captura de carboni alhora que maximitzen la resistència als brots de malalties, el canvi climàtic ràpid i el clima extrem. arbres.

Als boscos mixtos, cada espècie accedeix a diferents fonts de nutrients de les altres, la qual cosa genera més rendiments en general. I aquestes tiges més gruixudes estan fetes principalment de carboni. Els boscos mixtos també solen ser més resistents a les malalties en diluir les poblacions de plagues i patògens, organismes que causen malalties. L’observació profètica de Darwin està amagada al capítol quart del seu famós llibre de 1859 Sobre l’Origen de les Espècies. Els estudis d’aquest “efecte Darwin” han generat una vasta literatura ecològica. Tot i això, encara està tan fora del corrent principal de pensament sobre la silvicultura que, fins ara, hi ha hagut pocs fons importants disponibles per impulsar l’ús d’aquesta tècnica. Darwin també va descriure l’evolució per selecció natural, un procés mitjançant el qual els gens evolucionen per adaptar-se al seu entorn. Malauradament pel planeta, el canvi ambiental induït per l’home supera l’evolució dels gens per a organismes més grans i de reproducció més lenta, com ara els arbres.

Les tècniques modernes d’edició de gens (cirurgia directa de l’ADN) poden ajudar a accelerar les coses una vegada que un treball de laboratori acurat identifica els gens clau. Però només l’evolució de la pràctica humana, és a dir, canviar el que fem, és prou ràpida i de gran abast per reequilibrar el cicle del carboni i tornar-nos a límits planetaris segurs. Els arbres més sans capturen més carboni A la nostra reunió discutim un estudi de la finca del Parc Norbury, al centre d’Anglaterra, que descriu com, utilitzant l’efecte Darwin i altres mesures sensibles al clima, la finca ara captura més de 5.000 tones de diòxid de carboni per any, això que la converteix possiblement en la terra més carboni negativa al Regne Unit. Estadístiques tan impressionants no passen per accident o en clavar alguns arbres a terra i esperar; cal tenir cura i sentit comú ecològic.

Los árboles de diferentes edades también proporcionan continuamente madera aprovechable y, por lo tanto, trabajos estables, en marcado contraste con los otros métodos de silvicultura, donde grandes áreas se talan y despejan al mismo tiempo.

El gobierno de Reino Unido, al igual que otras administraciones, ha establecido requisitos para la plantación responsable de árboles a gran escala.

Estos requisitos se siguen revisando y mejorando. Todavía hay preguntas vitales sobre qué árboles deberíamos plantar, dónde deberíamos plantarlos y qué hacer con ellos una vez que hayan crecido.

Se ha dicho que es imposible plantar un bosque, pero ciertamente debería ser posible diseñar una plantación que florecerá en un bosque para las generaciones futuras.

Necesitamos que los bosques sean una respuesta práctica, confiable y justa a nuestras crisis climáticas y de biodiversidad, y Darwin nos ha mostrado el camino.

* Rob MacKenzie es profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Birmingham y Christine Foyer es profesora de ciencias de las plantas de la Universidad de Birmingham. Este artículo apareció originalmente en The Conversation.