Cançó del gran mestre Dyango en honor al tots els qui és dedicant a la ràdio i els seus oients…La Màgia de la RÀDIO 📻…

El 13 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, una efemèride oficial proclamada per l’ONU el 2012. La ràdio és ara com ara, el mitjà informatiu més emblemàtic i dinàmic, malgrat els avenços i nous sistemes de comunicació que han aparegut al darrer segle.

Per què se celebra el Dia Mundial de la Ràdio?

L’objectiu principal d’aquest dia és fer de la ràdio un mitjà interactiu que propiciï el debat per tractar temes que interessen a la col·lectivitat. A més, la ràdio té l’ avantatge d’arribar a llocs remots, que no és possible mitjançant l’ús d’altres tecnologies més modernes.

Temes per al Dia Mundial de la Ràdio 2022 La UNESCO fa una crida a les emissores de ràdio perquè celebrin aquest Dia Mundial de la Ràdio i més d’un segle de ràdio. La celebració del 2022 es divideix en tres subtemes principals:

Confiança en el periodisme radiofònic. Es fa una crida a l’ètica periodística per mantenir i augmentar la confiança dels oients. Confiança i accessibilitat.

Se li demana a la ràdio que atengui les necessitats informatives de tots els oients incloses les persones amb discapacitat. Confiança i viabilitat de les emissores de ràdio.

Han de ser sostenibles en termes financers i per això han d’atreure i retenir una quantitat suficient d’oients.

Qui va inventar la ràdio, Nikola Tesla o Marconi?

Encara que ha quedat per a la història que l’inventor de la ràdio va ser Marconi, realment va ser Nikola Tesla qui el 1895 va inventar un sistema per transmetre missatges de veu sense fils.

Nikola Tesla davant de l'espiral de la bobina del seu transformador d'alt voltatge a East Houston Street, Nova York.

Tesla era un apassionat de l'electricitat des de ben petit. S'explica que un dia, amb el seu gat a la falda, va passar una de les mans pel llom d'aquest per acariciar-lo i sobtadament, va veure saltar espurnes resplendents, com si fossin estrelles estrelles. Era electricitat estàtica. Des d'aquell moment i durant tota la seva vida, es va dedicar a investigar aquest fenomen, que va obrir les portes a un món màgic, ple de descobertes i invents. Un va ser la ràdio.

Tot i això, el crèdit de tal gesta, li va ser adjudicada a Marconi, qui va presentar la patent abans que Tesla (el 1904) i per això va rebre el Premi Nobel de Física.

L'any 1943 la Cort Suprema dels Estats Units va reconèixer Nikola Tesla com l'inventor de la ràdio i li va tornar la patent en poder de Marconi fins aquell moment.

La ràdio és el mitjà més divers i plural que representa la gent La ràdio és el mitjà de comunicació més representatiu dels pobles, ja que serveix de canal per arribar a més públic a qualsevol racó del planeta.

 A més, és l'eina més versàtil perquè tothom pugui expressar les seves opinions i idees tenint en compte el pluralisme, la representació i la diversitat.

 És el mitjà de comunicació més difós i emprat al món, ja que és accessible a tots els estrats socials i amb un cost realment significatiu si el comparem amb altres mitjans de comunicació més moderns, als quals moltes comunitats de baixos recursos no tenen accés .

 Sabies que va ser Espanya el país que va impulsar el Dia Mundial de la Ràdio? El paper que va exercir Espanya perquè es decretés el Dia Mundial de la Ràdio, va ser molt rellevant. 

Això va ser possible mitjançant un procés de consulta realitzat a tot el país i on van participar diferents organismes no governamentals i bilaterals, emissores, delegacions permanents i les comissions nacionals de la UNESCO.